NIEUWS

Boekhouding en fiscaliteit


Coronacrisis steunmaatregelen

Hinderpremie:
De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 5 april 2020 hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag 

Compensatiepremie:
Omwille van de coronavirusmaatregelen hebben sommige bedrijven, hoewel ze niet moeten sluiten, door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling (minstens 60%). Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. De corona compensatiepremie bedraagt € 3.000.  

U treft meer informatie aan op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen: 

Vlaanderen: Afschaffing attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2018

Na het advies van de SERV heeft de Vlaamse Regering op de Ministerraad van 26 januari de beslissing over de afschaffing van de verplichting voor KMO's met betrekking tot het attest bedrijfsbeheer, bevestigd.

Meer zelfs, de startdatum werd vervoegd naar 1 september 2018.

Vanaf die dag zal het voor Vlaamse Ondernemingen niet meer verplicht zijn de basiskennis van het bedrijfsbeheer aan te tonen om een onderneming op te starten. Zo wil de Vlaamse Regering het opstarten van zelfstandige activiteiten vereenvoudigen.

Deze beslissing moet nog bevestigd worden door de Raad van State.

Werkbaar Wendbaar Werk: geen deeltijdse uurroosters meer in arbeidsreglement: Vanaf 1 oktober 2017 verandert er dankzij de Wet Werkbaar Wendbaar Werk heel wat rond de regeling van deeltijdse arbeid. Wat hierbij het meest in het oog springt, is het wegvallen van de verplichting om alle deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen. Lees meer.

Binnenkort automatische kwijtschelding schulden voor failliete éénmanszaak Eenmanszaken die over de kop gaan, krijgen weldra automatisch een kwijtschelding van hun restschulden. Restschulden zijn de bedragen die de gefailleerde schuldenaar nog moet betalen aan zijn schuldeisers, nadat de curator de goederen van de gefailleerde heeft verkocht en de opbrengst heeft aangewend om de schuldeisers terug te betalen. Het enige dat de gefailleerde moet doen om de kwijtschelding te krijgen, is een aanvraag daartoe indienen bij de rechtbank binnen de drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis. De kwijtschelding wordt dan automatisch toegekend en de gefailleerde is verlost van zijn schulden. De gedachtegang achter dit nieuwe wetsontwerp is dat men de gefailleerde alle kansen wil geven om met een schone lei te herbeginnen. 

BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen : Vanaf 1 januari 2016 zal het beperkt omzetcijfer voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen opgetrokken worden van 15.000 euro naar 25.000 euro. Hoe vraag je de regeling aan? Nog niet gestart? Zodra je je inschrijft bij een ondernemingsloket als eenmanszaak, beslis je zelf of je al dan niet wil werken als 'kleine onderneming' - want dat is de officiële naam voor bedrijven die onder de vrijstelling vallen. Je hoeft dan je klanten geen btw aan te rekenen. Ben je al zelfstandige en wil je overstappen naar de vrijstellingsregel? Dan kan dat vanaf volgend jaar. Je meldt dit wel vóór 15 december aan je btw-controlekantoor. Wat zet je op je facturen? Dat je geen btw aanrekent, moet je duidelijk op je facturen vermelden. Dat doe je met dit zinnetje: "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk." lees meer

De Vlaamse woonbonus in 2017: wat zijn de voordelen en wat is er veranderd? Sinds 2004 is de woonbonus een aantal keren aanzienlijk gewijzigd, waarbij de "oudere bonussen" nog gelden voor de "oudere woonkredieten". Hier komt bovenop dat vanaf 1 januari 2015 de bonus per gewest wordt bepaald en gewijzigd.In Vlaanderen werden per 1 januari 2016 een aantal elementaire veranderingen in het systeem doorgevoerd, maar voor dit jaar zijn er geen noemenswaardige wijzigingen op komst. Het betekent dat de belastingkortingen bij hypothecair krediet in 2017 blijven zoals ze zijn.Lees meer

Afschaffing vestigingswetgeving in Vlaanderen een feitOp de Vlaamse Ministerraad van vrijdag 17 maart werd beslist over de afschaffing van de gereglementeerde beroepen met uitzondering van het bedrijfsbeheer en de bouwberoepen. Lees meer 

Meer weten over bedrijfsbeheer. Hoe en wie kan bedrijfsbeheer bewijzen ? lees meer

Meer weten over beroepsbekwaamheid. Hoe en wie kan beroepsbekwaamheid bewijzen ? lees meer

Voorschotten BTWVanaf 1 april 2017 moeten de btw-kwartaalaangevers geen kwartaalvoorschotten meer betalen. Enkel het decembervoorschot, verschuldigd op de handelingen van het vierde kwartaal, blijft verplicht en moet ten laatste op 22 december 2017 worden betaald. lees meer

Verbod betaling loon in cash vanaf 1 oktober 2016: Vanaf 1 oktober 2016 zal het uitbetalen van het loon aan uw werknemers niet meer in contanten mogen gebeuren, maar enkel per overschrijving. lees meer

Voorafbetalingen belastingen voor vennootschappen: Vennootschappen moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is heel belangrijk dat de vennootschap de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet. lees meer

Voorafbetalingen voor zelfstandigen en vrije beroepen: Zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Als zelfstandige kunt u ook een bonificatie (= een belastingvermindering) krijgen. Daarvoor is het heel belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet. lees meer

Extra belasting op bedrijfswagens met tankkaart vanaf 2017: In de personenbelasting maakt dat geen verschil. Het te belasten voordeel van alle aard uit de ter beschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privé gebruik blijft hetzelfde, ongeacht of de vennootschap die wagen ter beschikking stelt met of zonder brandstof. Bedrijfswagens met tankkaarten: 17%  VU wordt 40% VU als de vennootschap de brandstofkosten ten laste neemt. lees meer

Hoe de afschrijving berekenen van een nieuwe of tweedehands auto ? Nieuwe auto : over de volledige normale gebruiksduur van uw voertuig, lees meer

Tweedehands auto : moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto, lees meer

Autokosten: De autokosten kunnen fiscaal gezien maar beperkt worden afgetrokken. 

Voor eenmanszaken geldt dat de autokosten 75% aftrekbaar zijn.  Lees meer

Voor vennootschappen  geldt dat de autokosten aftrekbaar zijn in functie van CO2-uitstoot. Lees meer

Welke ondernemingsvorm past het beste bij mij? Een eenmanszaak? Een bvba? Een nv? Je beslissing heeft niet alleen administratieve en praktische gevolgen, maar  ook sociale, financiële en fiscale effecten. Lees meer

Begeleiding bedrijven in moeilijkheden: Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dit aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos dankzij financiële steun van de Vlaamse overheid via het agentschap innoveren & ondernemen. en de inzet van tientallen vrijwillige medewerkers. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na faling. Lees meer

Verplichte inschrijving Syndicus vanaf 1 april 2017: De registratie van een syndius is een persoonlijke registratie bij de KBO via het ondernemingsloket. Bij deze registratie zijn aanvullende verplichtingen gesteld. U dient een bewijs van aanstelling bij te voegen samen met het verslag van de Algemene Vergadering waarin het besluit tot aanstelling is genomen. Lees meer